Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 04 Ιουνίου 2015 09:59

Κυνηγετικές Οργανώσεις

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Κυνηγετικές Οργανώσεις

Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου συνεργαζόμενα και εποπτευόμενα από τις κατά τόπους Δασικές Αρχές και το εκάστοτε αρμόδιο Υπουργείο.

Διακρίνονται σε

  • 1. Κυνηγετικούς Συλλόγους
  • 2. Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και
  • 3. Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος

Οι κατά τόπους Κυνηγετικοί Σύλλογοι αποτελούν τα πρωτοβάθμια όργανα εκπροσώπησης των κυνηγών. Είναι οι μοναδικοί φορείς που έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν – ανανεώνουν μαζικά τις άδειες θήρας των κυνηγών – μελών τους κάθε χρόνο.

Είναι επιφορτισμένοι με τον εντοπισμό και την επίλυση τοπικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη θήρα.

Αποτελούν τους φορείς υλοποίησης διάφορων φιλοθηραματικών δράσεων είτε αυτοχρηματοδοτούμενων, είτε χρηματοδοτούμενων από την οικεία Κυνηγετική Ομοσπονδία ή την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος.

Τα μέλη των Δ. Σ. των Κ. Σ. αποτελούν τους επίσημους εκπροσώπους των κυνηγών σε κάθε ζήτημα που σχετίζεται με τη θήρα σε τοπικό επίπεδο (επίπεδο Δασαρχείου).

Αρκετοί Σύλλογοι  όπως και ο Κ. Σ. Αλμυρού  είναι ενταγμένοι στο μητρώο της Γεν. Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και συμμετέχουν σε διάφορες δράσεις, κυριότερη των οποίων θεωρείται η πυροπροστασία. Εκτός αυτού πολλοί Σύλλογοι έχουν ιδρύσει Τράπεζες Αίματος για τα μέλη τους, συμμετέχουν στις προσπάθειες της Εκκλησίας για ενίσχυση των άπορων συμπολιτών μας, συμμετέχουν στις Επιτροπές Δημοτικής Διαβούλευσης, στις Δημοτικές Επιτροπές για τα αδέσποτα ζώα κλπ.

Γνωμοδοτούν στην τοπική Δασική Αρχή σχετικά με την ίδρυση ή κατάργηση Καταφυγίων Άγριας Ζωής, και με το καθεστώς των Ζωνών Εκγύμνασης Σκύλων.

Είναι αρμόδιοι για την ενημέρωση των κυνηγών σε ζητήματα που σχετίζονται με τη θήρα σε τοπικό και όχι μόνο επίπεδο μέσα από τη διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, τη συγγραφή σχετικών άρθρων και δυνητικά, μέσα από τη χρήση κινητών τηλεφώνων (sms) και μέσω διαδικτύου.

Σε ζητήματα που σχετίζονται με τη θήρα και επεκτείνονται πέρα από την περιοχή ευθύνης ενός Συλλόγου, τα μέλη της Διοίκησης του ενημερώνουν σχετικά την οικεία Κυνηγετική Ομοσπονδία ζητώντας τη συνδρομή της όπου κρίνεται σκόπιμο.

Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε στην περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Κ. Σ. Αλμυρού αλλά και άλλες αντίστοιχες των Κυνηγετικών Οργανώσεων, στις δράσεις των Κυνηγετικών Συλλόγων περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η συνεργασία με την εκάστοτε τοπική Δασική Αρχή, η θηροφύλαξη, η βελτίωση ενδιαιτημάτων (βιοτόπων), οι απελευθερώσεις θηραμάτων, οι ρίψεις τροφής το Χειμώνα και η διοργάνωση εκδηλώσεων ενημερωτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Κυνηγετικών Συλλόγων έχουν διετή θητεία και εκλέγονται από τους κυνηγούς που είναι μέλη τους, σε Γενική Συνέλευση που διενεργείται στα τέλη της Άνοιξης.

Οι κατά τόπους Κυνηγετικές Ομοσπονδίες αποτελούν τα δευτεροβάθμια όργανα εκπροσώπησης των κυνηγών.

Υπάρχουν 7 Κυνηγετικές Ομοσπονδίες στην Ελλάδα (Μακεδονίας – Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης και Δωδεκανήσων και Αρχιπελάγους)

Είναι επιφορτισμένες με την επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με τη θήρα σε περιφερειακό επίπεδο (Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα κλπ).

Οι Διοικήσεις τους έχουν διετή θητεία και εκλέγονται από τις Διοικήσεις των Κυνηγετικών Συλλόγων σε σχετική Γενική Συνέλευση των Κυνηγετικών Συλλόγων της εκάστοτε Ομοσπονδίας στα τέλη κάθε δεύτερης Άνοιξης.

Είναι επιφορτισμένες με την επικοινωνία και ενημέρωση των Διοικήσεων των Κυνηγετικών Συλλόγων στις περιοχές αρμοδιότητάς τους και χρηματοδοτούν διάφορες ενημερωτικές δράσεις όπως δημιουργία, εκτύπωση και διανομή ενημερωτικών εντύπων με αντικείμενο τη διαχείριση της θήρας ,των θηραματικών πληθυσμών και των ενδιαιτημάτων τους.

Εκπονούν ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται άμεσα με τη βιολογία των θηρεύσιμων ειδών και τροφοδοτούν με τα σχετικά στοιχεία τόσο τους Κυνηγετικούς Συλλόγους όσο και την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος.

Στο προσωπικό τους εντάσσονται οι Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες οι οποίοι χρηματοδοτούνται από την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος αλλά και επιστήμονες που ειδικεύονται στη θηραματοπονία, κυρίως Δασολόγοι.

Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος αποτελεί το τριτοβάθμιο όργανο εκπροσώπησης των κυνηγών. Είναι ο επίσημος εκπρόσωπος των κυνηγών στο εκάστοτε αρμόδιο Υπουργείο σε ζητήματα που σχετίζονται με τη θήρα γενικά για όλη την επικράτεια όπως για παράδειγμα η έκδοση της Ετήσιας Ρυθμιστικής Υπουργικής Απόφασης για τη θήρα.

Χρηματοδοτεί τα σημαντικότερα ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούνται από τις Κυνηγετικές Οργανώσεις, όπως για παράδειγμα το Πρόγραμμα του Προσδιορισμού της Φαινολογίας της Μετανάστευσης των Θηρεύσιμων Πτηνών (που αποτελεί το μακροβιότερο και πιο εκτεταμένο -αυτοχρηματοδοτούμενο- ερευνητικό πρόγραμμα που έχει εκπονηθεί ποτέ στην Ελλάδα), το Πρόγραμμα Άρτεμις, το Πρόγραμμα Βελτίωσης Ενδιαιτημάτων μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται όλοι οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι της Ελλάδας σε ετήσια βάση για την υλοποίηση σπορών, ρίψεων τροφής κ.λπ.

Χρηματοδοτεί το μισθό των Ομοσπονδιακών Θηροφυλάκων.

Αποτελεί τον εκπρόσωπο των Ελλήνων κυνηγών σε επίπεδο Ε.Ε.

Διαβάστηκε 3325 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 04 Σεπτεμβρίου 2015 18:42