Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018 13:00

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ ΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΦΟΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
                                                                                                    
                                                                                                          Αλμυρός , 9 -8 - 2018
                                                                                                    Αριθμός Πρωτ: 1780/120940
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ                                                        ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Αλμυρός
Ταχ.Κώδικας: 37100
Πληροφορίες: Μαρία Γκαμαλέτσου
Τηλέφωνο: 2422 0 21273
Fax:2422022204
 
ΘΕΜΑ : « Συγκρότηση επιτροπής κρίσης ικανότητας υποψηφίων κυνηγών που για
πρώτη φορά εφοδιάζονται με άδεια κυνηγιού ».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δασάρχης Αλμυρού
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 262 του Ν.Δ. 86 / 1969 του Δασικού Κώδικα.
2) Τη με αριθμ.388972/1986 Κοινή Απόφαση Υπ. Προεδρίας της Κυβέρνησης και Γεωργίας,
περί συστάσεως κ.λ.π. Συλλογικών Οργάνων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας,
ΦΕΚ650/τ΄Β/30-9-1986.
3) Την αριθμ.107007/3285/15-9-2009 Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4) Την αριθμ.107023/3442/24-9-2009 σχετική του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5) Τη με αριθμ.οικ.6985/85797/1-6-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας «Περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής αποφάσεων,
εγγράφων κ.λ.π.»,ΦΕΚ.2003/τ΄Β/12-6-2017.
6) Η αρίθμ.1254/346/28-1-2013 Υ.Α.« Διαδικασία και δικαιολογητικά έκδοσης άδειας θήρας »
(ΦΕΚ 224/Β΄/5-2-13).
7) Το με αριθμ.109/8-8-2018 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Αλμυρού.
                                   Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Συγκροτούμε για το Δασαρχείο Αλμυρού Επιτροπή κρίσης ικανότητας υποψηφίων κυνηγών
που εφοδιάζονται για πρώτη φορά με άδεια κυνηγιού για την Κυνηγετική Περίοδο 2018 – 2019
από τους κάτωθι:
1. Τουλιά Στυλιανή, Δασολόγο υπάλληλο του Δασαρχείου Αλμυρού.
2. Τσεμπερίδη Κυριάκο, Δασολόγο υπάλληλο του Δασαρχείου Αλμυρού.
3. Ντόκο Γεώργιο, Πρόεδρο του Κυνηγετικού Συλλόγου Αλμυρού.
Σε περίπτωση απουσίας κάποιου εκ των δύο πρώτων μελών, θα αναπληρώνεται από την
Κωνσταντία Φραγκάκη, Δασοφύλακα του Δασαρχείου Αλμυρού. Το δε τρίτο μέλος θα
αναπληρώνεται από τον Βούλγαρη Λεωνίδα, ταμία του Κυνηγετικού Συλλόγου Αλμυρού.
Η επιτροπή εξέτασης των υποψηφίων κυνηγών ισχύει για όλο το χρονικό διάστημα της
Κυνηγετικής Περιόδου 2018 - 2019.
Οι εξετάσεις θα διενεργούνται ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. κάθε εβδομάδα μέχρι της
31/10/18 στα γραφεία του Δασαρχείου Αλμυρού. Από 1-11-18 κάθε δεύτερη Τρίτη για όλο το
υπόλοιπο χρονικό διάστημα της Κυνηγετικής Περιόδου 2018 - 2019.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσης.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
                                                                                                   Με Ε.Σ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε.
1. Δ/νση Δασών Μαγνησίας                                                            Ο Δασάρχης Αλμυρού
2. Κυνηγετικό Σύλλογο Αλμυρού                                                         κ.α.α
Εργατικές Κατοικίες Αγ. Νικολάου
3. Οριζόμενα μέλη                                                                        Στυλιανή Τουλιά
4. Πίνακας Ανακοινώσεων                                                                Δασολόγος
 
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9B5%CE%9D%CE%9F%CE%A110-26%CE%A8
Διαβάστηκε 1144 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 02 Αυγούστου 2019 12:43